สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 581
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 672,306
21 เมษายน 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
 D4pro
 
 
 

หลักสูตรการฝึกอบรมระดับคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆทั่วประเทศ


หลักสูตรที่ออกแบบตาม
ความต้องการของท่าน

Tailored  Made
     หลักสูตรในเรื่องต่างๆทั้ง การขาย การตลาด การเงิน ภาษี บัญชี และอื่นๆที่ท่านต้องการให้ออกแบบเป็นพิเศษ เฉพาะองค์กรของท่าน เรามีทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อช่วยเหลือท่านในการอบรม    สัมมนาในหลักสูตรที่ท่านต้องการ

360 Degrees Performance Appraisal
      เตรียมพร้อมรับมือการประเมินผลแบบ 360 องศา  ด้วยการสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมรอบด้าน ตั้งแต่ หลักการ วิธีคิด ปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลว การเริ่มต้นทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังการประเมินผล

Srategic Planning
    รวบรวม ขั้นตอน และ ตัวอย่างการวางแผนกลยุทธ์จากภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั้งที่ประสบความสำเร็จ และ ล้มเหลว เพื่อทำการวิเคราะห์ถึงจุดเด่น และ จุดบกพร่องของแผนกลยุทธ์แต่ละแบบโดยคำนึงถึงความสามารถในการปรับประยุกต์ใช้จุดเด่นของแผนกลยุทธ์ต่างๆมาใช้กับองค์กรของท่าน

Performance Management      
      หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมีหลักการและหลักปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิธีการคิดในการบริหารผลการปฏิบัติงานซึ่งอาศัยหลักจิตวิทยาที่ไม่ยากในการทำความเข้าใจมาใช้ในหลักสูตรดังกล่าวนี้

Work Improvement
      แนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน สามารถนำไปใช้ทำงานได้เลยทันทีหลังจากอบรมเสร็จ ปรับให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กรของท่านมากที่สุด

HRD Management
       กลยุทธ์ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคน เคล็ดลับและโครงการต่าง ๆ ที่ถูกนำไปใช้และได้รับการตอบรับจากพนักงานในองค์กรเป็นอย่างดี ได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงในภาคเอกชนมาเป็นเวลากว่า 20 ปี

Negotiation Techniques
      สุดยอดเทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในการเจรจา การรับมือกับคู่เจรจาแบบต่างๆ การกำหนดผลการเจรจา และการบรรลุการเจรจาแบบWin -Win

Train the Trainer
      เราคือมืออาชีพในการพัฒนาทักษะต่างๆ ของการเป็นวิทยากร สอนโดยวิทยากรมืออาชีพซึ่งได้รับการยกย่องในความรู้ ความสามารถและสามารถรับประกันความสำเร็จขององค์กรของท่านซึ่งจะได้วิทยากรที่ได้มาตรฐานไว้บรรยายภายในองค์กรของท่านเอง

Conflict Management
     เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความสร้างสรรค์ เริ่มประสานความเข้าใจ และค้นพบวิธีการบริหารความขัดแย้งที่องค์กรระดับสากลทั่วโลกใช้ในการพัฒนาองค์กร ท่านจะได้เห็นมุมมองใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ

CRM for Sale Management
     การประยุกต์ใช้ CRM ช่วยท่านบริหารการขายอย่างมียุทธศาสตร์ ในรูปแบบใหม่ๆ ท่านจะได้เรียนรู้ทั้งแนวความคิดพื้นฐาน  ตลอดถึงการประยุกต์ใช้จริงในธุรกิจของท่าน

Power of Thinking
     รูปแบบการคิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการทำงาน  โดยใช้ความคิดแบบสร้างสรรค์ ความคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห์ การประมวลความคิด ความคิดเชิงกลยุทธ์ สนุกสนานกับตัวอย่างต่างๆที่ใช้ในการสอน

Sales Negotiation Techniques
     เรียนรู้เทคนิคขั้นสูงของยอดเซียนที่อาศัยการเจรจาต่อรองจนบริษัทก้าวขึ้นสู่การเป็นเบอร์1 ในธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงมาก จำลองสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในการเจรจามาไว้ในห้องอบรมและนี่คือสุดยอดหลักสูตรการเจรจาที่ท่านต้องศึกษาและเรียนรู้อยากผู้รู้จริง

The Art of Professional Presentation 
     เน้นการฝึกปฏิบัติและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการนำเสนอแบบต่างๆ ท่านจะได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลาย เทคนิคและสื่อการนำเสนอที่ทันสมัย

Problem Solving & Decision Making
       เรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการทำงานจากกรณีศึกษาจริงที่เกิดขึ้นกับองค์กรต่างๆทั่วโลก ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน


 
 


Engine by MAKEWEBEASY